Ekspreson Ng Mukha

 Ekspreson Ng Mukha Dissertation

Ekspresyon ng Mukha Maraming mukha ang ekpresyon ng tao em nagsasabi mhh ikaw ay masaya, meron naman naglalarawan na ikaw ay nalulungkot, nagagalit, nanggigil, nagugulat, natatakot, nahahabag.…